Główna » Warunki pracy w Holandii

Warunki pracy w Holandii


Godziny pracy
W Holandii najbardziej rozpowszechniony jest 34 – 38 godzinny (8 godzin dziennie) system pracy. Za nadgodziny pracownikowi należy się ekwiwalent, w postaci dodatkowych dni urlopowych, bądź w postaci gotówki. W odróżnieniu od polski w Holandii przepisy związane z prawem pracy są jak najbardziej respektowane przez pracodawców. Tyczy się to również nadgodzin. W Holandii za naszą dodatkową prace zostaniemy zawsze wynagrodzeni.

Podejmowanie pracy
Bezrobocie w Holandii kształtuje się na poziomie 2-4%, co w praktyce oznacza, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem osób chętnych do podjęcia pracy.Holandia jest krajem, w którym bardzo rozpowszechnione jest zatrudnianie personelu czasowego. Polega to na tym, że przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywana jest praca przez pracownika, wcale nie jest jego pracodawcą. Rolę pracodawcy pełni wyspecjalizowana agencja pośrednicząca, która zajmuje się zatrudnianiem pracowników i wynajmowaniem ich do pracy w przedsiębiorstwach. Taki pracownik jest w Holandii określany terminem „Flexwerker”, co można przetłumaczyć jako „pracownik elastyczny”. Agencja prowadzi rekrutację takich pracowników, podpisuje z nimi umowy o pracę, wypłaca wynagrodzenie, odprowadza podatki, a przedsiębiorstwa zamiast zatrudniać ludzi, „kupują pracę personelu”. W niektórych branżach, cierpiących na brak specjalistów, wydanie zezwolenia możliwe jest w oparciu o szybszą procedurę – bez konieczności udowodnienia niepowodzenia w poszukiwaniu pracowników na rynku holenderskim. Branże, których dotyczą te rozwiązania, ogłaszane są okresowo przez CWI. Obecnie ułatwienia dotyczą m.in. kierowców TIR-ów, rzeźników, marynarzy żeglugi śródlądowej, radiologów i laborantów związanych z radiologią.

Dany sektor jest otwierany na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia. Informacje są publikowane w „Statscourant” (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów) Specjaliści z Polski i innych krajów mogą podjąć pracę w zliberalizowanych sektorach bez zezwolenia, pod warunkiem, że rocznie zarobią w Holandii brutto co najmniej 45 tys. euro.

Działalność gospodarcza w Holandii
Jeśli samodzielnie prowadzimy działalność gospodarczą, podlegamy innym przepisom. Na pobyt w Holandii zezwala się wówczas w przypadku, kiedy stanowi on znaczącą korzyść dla państwa. Konieczne jest także spełnienie pozostałych wymogów związanych z pobytem. Dodatkowo wymagane są dokumenty (np. referencje, licencje itp.) pozwalające na uprawianie zawodu lub prowadzenie firmy oraz wystarczające środki utrzymania. Do założenia spółki potrzebny jest plan biznesowy i odpowiednia ilość kapitału na rozruch przedsiębiorstwa. Warto skontaktować się z lokalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Holandii, która udzieli dalszych informacji. W przypadku tzw. samozatrudnienia nie obowiązuje Ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców.

Podatek w Holandii
W Holandii obowiązuje progresywna skala podatku od dochodu, przy czym rozróżnia się trzy rodzaje dochodu podlegającego opodatkowaniu:

 • dochód podlegający opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania.
 • dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu znacznego udziału.
 • dochód podlegający opodatkowaniu z oszczędności i lokat.
 • Stawki podatku dochodowego od osób prawnych uzależnione są od wysokości dochodów. I tak dochody do 22 689 EUR opodatkowane są 29-proc. podatkiem, powyżej tej kwoty stawka wynosi 34,5 proc.

  VN:F [1.9.11_1134]
  Rating: 8.3/10 (12 votes cast)
  VN:F [1.9.11_1134]
  Rating: +1 (from 3 votes)
  Warunki pracy w Holandii, 8.3 out of 10 based on 12 ratings
    Copyright ©2024 Praca w Holandii 2019, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress